موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی 13,000 تنی ذخیره گندم
ظرفیت کل: 13,000 تن
مشخصات:
  • دو کندوی شش هزار و پانصد تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: گسترده همراه با میکروپایل
موقعیت: استان گیلان – آستارا
وضعیت: در دست طراحی

.

.

.