جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 192 میکروپایل به قطر 4 اینچ و عمق 9 متر
مدت اجرای عملیات : 4 ماه
موقعیت : استان مازندران – بندر امیرآباد
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.