تعاونی سیلوداران فراهان

  موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای فلزی ذخیره غلات ظرفیت کل: 50،000 تن مشخصات: هشت کندوی شش هزارُ دویست تنی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سازه فلزی برج کار نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده موقعیت: استان مرکزی، فراهان وضعیت: به بهره برداری رسیده . .

ادامه مطلب

شرکت زرین اسدآباد

  موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات ظرفیت کل: 42،000 تن مشخصات: شش کندوی هفت هزار تنی سازه بتنی فونداسیون چاله تخلیه نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده موقعیت: استان همدان، اسدآباد وضعیت: به بهره برداری رسیده

ادامه مطلب

کارخانه آرد داران

  موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای فلزی ذخیره غلات ظرفیت کل: 63،000 تن مشخصات: یازده کندوی پنج هزارُ هفتصد تنی سازه بتنی فونداسیون سازه فلزی برج کار چاله تخلیه بتنی نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده موقعیت: استان البرز، کرج وضعیت: به بهره برداری رسیده . . . . .

ادامه مطلب

کارخانه آرد پوسان

  موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای فلزی ذخیره غلات ظرفیت کل: 7،000 تن مشخصات: سه کندوی دو هزارُ سیصد تنی سازه بتنی فونداسیون چاله تخلیه نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده موقعیت: استان مرکزی، ساوه وضعیت: به بهره برداری رسیده

ادامه مطلب

سیلوی ذخیره گندم تعاونی سیلو داران فراهان

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها طراحی سازه فلزی برج کار ظرفیت کل: 50،000 تن (هشت کندوی شش هزار و دویست تنی) نوع فونداسیون: گسترده موقعیت: استان مرکزی – فراهان وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

ادامه مطلب