بزرگترین گلخانه رز هلندی کشور

  جزئیات پروژه: موضوع پیمان: طراحی سازه و نظارت بر اجرای گلخانه رز هلندی به دهانه 36 متر و مساحت 5200 متر مربع موقعیت : استان کردستان – دیواندره وضعیت پیشرفت: پروژه :  به بهره برداری رسیده      

ادامه مطلب