آرد برلیان گلستان

جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 192 میکروپایل به قطر 4 اینچ و عمق 9 متر
مدت اجرای عملیات : 4 ماه
موقعیت : استان مازندران – بندر امیرآباد
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.

 

کارخانه آرد مومنی

جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 144 میکروپایل به قطر 4 اینچ و عمق 9 متر
مدت اجرای عملیات : 2 ماه
موقعیت : استان مازندران – ساری
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.

کارخانه آرد خانی – معماریان

جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 96 میکروپایل به قطر 3 اینچ و عمق 8 متر
مدت اجرای عملیات : 2/5 ماه
موقعیت : استان مازندران – ساری
وضعیت پیشرفت پروژه : پیشرفت آماده نصب ماشین آلات

.

ساختمان مولد نیروی برق واقع در پست برق معنوی

جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 194 میکروپایل به قطر 3 اینچ و عمق 8 متر
در زیر فونداسیون ساختمان استقرار ژنراتور ها
مدت اجرای عملیات : یک ماه
موقعیت : استان تهران- جاده مخصوص کرج
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.

 

کارخانه لوازم خانگی اورانوس

جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: اصلاح و بهسازی فونداسیون سوله های کارخانه
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 12میکروپایل به قطر 2.5 اینچ و عمق 8 متر
مدت اجرای عملیات : دو هفته
موقعیت : استان تهران-شهرک صنعتی پرند
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.

کارخانه آرد ساحل قو

جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 270 میکروپایل به قطر 3 اینچ و عمق 12 متر
مدت اجرای عملیات : 45 روز
موقعیت : استان مازندران – سلمانشهر
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.

شرکت سامان دهندگان جنوب پاسارگاد

جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 600 میکروپایل به قطر 3 اینچ و عمق 12 متر
مدت اجرای عملیات : 2 ماه
موقعیت : استان خوزستان- شادگان
وضعیت پیشرفت پروژه : آماده نصب بدنه فلزی

.

شرکت آلما گل سیلوی گنبد

جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 660 عدد میکروپایل به قطر 4 اینچ و عمق 19 متر
مدت اجرای عملیات : 2.5 ماه
موقعیت : استان گلستان-گنبد کاووس
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.