هزینه ساخت سیلوی بتنی گندم

یکی از مهم ترین سئوالات مطرح شده توسط کارفرمایان متقاضی احداث سیلوی بتنی ذخیره گندم و غلات چگونگی برآورد هزینه است. در متن پیش رو سعی بر آن است که تا حد ممکن نحوه برآورد و تفکیک هزینه های احداث سیلوی بتنی و به طور خاص سیلوی گندم توضیح داده شود. هزینه ساخت سیلوهای بتنی گندم به عوامل مختلف بستگی دارد که برخی از این عوامل به شرح زیر می باشد:
- مقاومت خاک محل اجرای پروژه
- ظرفیت کل سیلوی مورد نظر
- ظرفیت هر کندو (تعداد کندوهای مجموعه سیلو)
- ابعاد هر کندو (قطر و ارتفاع)
- قیمت مصالح (آرماتور و بتن) در منطقه و زمان اجرای پروژه
- ظرفیت و برند مورد نظر ماشین آلات

مقاومت خاک محل اجرای پروژه
مقاومت خاک محل اجرای پروژه در هزینه های خاکبرداری و اجرای فونداسیون تاثیر مستقیم دارد به صورتی که در زمین های با مقاومت بالا امکان اجرای فونداسیون رینگی با هزینه بسیار پایین هم وجود دارد ولی با کاهش مقاومت، نوع فونداسیون از رینگی به گسترده تغییر پیدا می‌کند که هزینه بیشتری را در پی خواهد داشت و همچنین در صورت مقاومت بسیار پایین (کمتر از 2^1.5kg/cm) علاوه بر فونداسیون گسترده نیاز به تحکیم زمین نیز خواهد بود.

ظرفیت کل سیلوی مورد نظر
با توجه به نیاز به تجهیز کارگاه و تامین برخی وسایل غیر قابل اجتناب (از جمله ساخت قالب، حمل و نصب تاورکرین، تامین وسایل مکانیکی و هیدرولیکی مورد نیاز قالب لغزان) برای هر پروژه، بدیهی است هرچه پروژه بزرگ تر باشد این هزینه ها بر روی کل پروژه سرشکن می شود.

ظرفیت هر کندو (تعداد کندوهای مجموعه سیلو)
هر چه ظرفیت کندوهای یک پروژه افزایش یابد (تعداد کندوها کاهش یابد) هزینه واحد ظرفیت سیلوها کاهش پیدا می‌کند. برای مثال در صورت اجرای یک پروژه ۵۰ هزار تنی به صورت ۵ کندوی ۱۰ هزار تنی هزینه کل پروژه نسبت به پروژه مشابه با ۱۰ کندوی ۵ هزار تنی بیش تر از ۲۰درصد کاهش می یابد.
بدیهی است که ظرفیت هر کندو در سیلوهای گندم وابسته به عوامل مختلفی از جمله انواع گندم، مدت نگهداری و مقدار هر نوع گندم دارد. به صورت کلی اجرای کم تر از 4 کندو در هر پروژه و کندوهای با ظرفیت بیش تر از 10 هزار تن، توصیه نمی شود.

ابعاد هر کندو (قطر و ارتفاع)
بیش ترین حجم یک استوانه با سطح دیواره ثابت وقتی بدست می‌آید که قطر با ارتفاع برابر باشد ولی در برخی از موارد به دلایلی نظیر کمبود فضا در محل اجرای پروژه، تامین زیبایی و کاربری مناسب تر برای پروژه ممکن است این تعادل به هم خورده و در نتیجه هزینه پروژه افزایش یابد.
برای مثال هزینه اجرای یک کندوی ۵ هزار تنی با قطر 18 و ارتفاع ۲۳ متر حدود ۵ درصد بیش تر از کندوی ۵ هزار تنی با قطر ۱۹.۵ و ارتفاع ۱۹.۵ متر خواهد بود.

قیمت مصالح (آرماتور و بتن) در منطقه و زمان اجرای پروژه
با توجه به این که حدود 30 الی 40 درصد هزینه های احداث یک سیلوی گندم را مصالح از جمله آرماتور و بتن تشکیلی می دهند، قیمت مصالح و زمان اجرای پروژه می تواند تاثیر چشم گیری بر قیمت تمام شده کل پروژه داشته باشد.

ظرفیت و برند مورد نظر ماشین آلات
ظرفیت خطوط نقل و انتقال، تعداد خطوط مورد نظر و برند ماشین آلات مورد نظر کارفرما می تواند هزینه تجهیزات مکانیکی و برقی را تا بیش از ۲ برابر تغییر دهد.
برای مثال استفاده از یک خط انتقال ۱۰۰ تن در ساعت با تجهیزات تولید داخل هزینه ای کمتر از یک خط انتقال ۲۰۰ تن یا دو خط ۱۰۰ تن با تجهیزات اروپایی خواهد داشت.

تقسیم بندی هزینه ها
به طور کلی هزینه های تمام شده یک سیلوی بتنی به صورت زیر قابل دسته بندی است.

- هزینه تامین مصالح ۴۰-۳۰ درصد کل
- هزینه های اجرای پروژه ۵۰-۴۰ درصد کل
- هزینه ماشین آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی ۴۰-۲۰ درصد کل