سازه های بانجی جامپینگ طراحی یا اجرا شده توسط نوفن تحکیم

 

سازه بانجی جامپینگ مجموعه تفریحی گنج نامه همدان

استان همدان – همدان| وضعیت: به بهره برداری رسیده

سازه بانجی جامپینگ مجموعه تفریحی توچال

استان تهران-توچال | وضعیت: به بهره‌برداری رسیده

سازه بانجی جامپینگ مجموعه تفریحی باشگاه انقلاب

استان تهران-تهران | وضعیت: به بهره برداری رسیده