جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 144 میکروپایل به قطر 4 اینچ و عمق 9 متر
مدت اجرای عملیات : 2 ماه
موقعیت : استان مازندران – ساری
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.