موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای 50,000 تنی ذخیره ذرت
ظرفیت کل: 50,000 تن (فاز اول 20,000 تن)
مشخصات:
  • دو کندوی ده هزار تنی
  • اجرای کف نیم قیف
نوع فونداسیون: گسترده همراه با شمع درجا
موقعیت: استان اصفهان – مورچه خورت
وضعیت: در دست اجرا