جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 660 عدد میکروپایل به قطر 4 اینچ و عمق 19 متر
مدت اجرای عملیات : 2.5 ماه
موقعیت : استان گلستان-گنبد کاووس
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.