موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها ، طراحی سازه فلزی برج کار و طراحی سایت معماری و ساختمان های اداری
ظرفیت کل:  100000 تن
تعداد سیلوها:  پانزده کندو شش هزار و پانصد تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان تهران-اشتهارد
پیشرفت پروژه: در دست اجرا