موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای فلزی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 7،000 تن
مشخصات:
  • سه کندوی دو هزارُ سیصد تنی
  • سازه بتنی فونداسیون
  • چاله تخلیه
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان مرکزی، ساوه
وضعیت: به بهره برداری رسیده