جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی سابت و ساختمان های جاتبی

طراحی شمع درجا

ظرفیت کل: 30،000 تن
تعداد سیلوها:  چهار کندوی هفت هزاروپانصد تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان تهران – کهریزک
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.