موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای فلزی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 50،000 تن
مشخصات:
  • هشت کندوی شش هزارُ دویست تنی
  • سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه
  • سازه فلزی برج کار
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان مرکزی، فراهان
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.