موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 50،000 تن
مشخصات:
  • چهار کندوی دوازده هزارُ پانصد تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون نواری (رینگی)
موقعیت: استان ایلام – دهلران
وضعیت: در دست اجرا

.

.