نام پروژه:

ارکان شیمی کاسپین

موضوع پیمان:

طراحی و اجرای برج تقطیر

مشخصات:

  • ضخامت جداره: 25 سانتی متر
  • ارتفاع: 20متر

نوع فونداسیون:

فونداسیون رینگی

وضعیت:

به بهره بداری رسیده