موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی 13000 تنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 13000 تن
مشخصات:
  • دو کندوی شش هزار و پانصد تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سازه فلزی برج کار
نوع فونداسیون: گسترده همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان گیلان – آستارا
وضعیت: در دست اجرا