جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی شمع درجا

ظرفیت کل: 100،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی شش هزارودویست تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان البرز – اشتهارد
پیشرفت پروژه: فازاول به بهره برداری رسیده

.