جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 36،000 تن
تعداد سیلوها: شش کندوی هفت هزار تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت:  استان آذربایجان غربی – اشنویه
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.